OBOS medlemsbutikk (obosmedlem.kunde-service.no) drives i samarbeid med Artisti AS og all kontakt vedrørende kjøp, vareutvalg, reklamasjoner m.m rettes til Artisti AS.


Artisti AS
Postadresse: Postboks 92 Alnabru, 0614 OSLO
Besøksadresse: Strømsveien 308, 1081 OSLO
Org.nr.: 994932772MVA
Nett: www.artisti.no
Kundeansvarlig: Anne Wedén Sunde - aws@artisti.no 

Om Artisti AS
Artisti AS er en del av Inference-gruppen (www.artisti.no).

Artisti er ISO-sertifisert i Ledelsessystem for kvalitet (NS-EN ISO 9001:2015) og Ledelsessystem for miljø (NS-EN ISO 14001:2015). Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008 og har platinum-status fra EcoVadis på vårt bærekraftsarbeid.
Gjennom våre ISO-sertifiseringer dekker vi 12 av 17 bærekraftsmål.

Artisti produserer og handler mye med produsenter og fabrikker i Østen og det stilles strenge krav til oss som importør å ha kontroll på hvordan produksjonsforholdene er på de ulike stedene vi produserer. Vår ISO-sertifisering, vårt medlemskap i Etisk Handel og vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål skjerper oss i dette arbeidet. Dette skal også være deres sikkerhet for at de produkter dere kjøper er trygge når det kommer til miljø og bærekraft.

Mer informasjon om Artistis arbeid med bærekraftig forretningspraksis, aktsomhetsvurderinger og retningslinjer kan leses her.

Vi har årlige fabrikkbesøk i Østen og unngår fabrikker som scorer dårlig på miljø- og arbeidsforhold.
Vi har fokus på miljøvennlig og bærekraftig produksjon.
Vi velger god kvalitet på produkt som øker produktets levetid.
Vi tar i bruk alternativ emballasje for å redusere plastbruk.
Vi tester produkter for å sikre at de ikke har miljøskadelig innhold og samsvarer med lover og forskrifter i Norge og Europa.

Spørsmål
Har du spørsmål eller kommentarer kan du sende en e-post til aws@artisti.no. Henvendelser blir besvart mandag - fredag mellom kl 08.00 og 16.00.


Returadresse
Artisti AS, Strømsveien 308, 1081 Oslo - Merk forsendelsen: OBOS Medlemsbutikk

Copyright © 2023 Artisti AS